MARKUS HEIKKERÖThe Wheel of Counter-Representations and Contrapositions 10.4.2010 – 9.5.2010

Departure, 2006-2008
akryyli ja öljy kankaalle
200 x 300 cm
Taiteessani tarkastelen maailman ja elämän olemusta. Maalauksissani ilmenee samanaikainen rakentuminen ja rakenteiden hajoaminen maailman ja elämän olemuksena, joka syntyy yhdistämisen ja eriyttämisen dialogissa kuvapinnan ja taiteilijan välillä.

Luon uusia maailmoja, jossa maalauksen kokonaishahmon atribuutit jakautuvat vaihteleviin muuttujiin. Värin silmultaanisuudessa elementtien itseisvalo ja valon suunta sekä valöörien optisten harmaiden visuaaliset väylät luovat energian ja merkityksien kontrapunktin. Yhtenäisyys ilmenee moninaisuudessa, yhdistävä sisäinen energia ilmenee erilaisten muotojen manifestaationa, joiden liikkeenä on elämän hengitys.

Ambiguiteetti ja representaatio, figuuri ja abstrakti, symboli ja käsite, anomalia ja taksonomia, mikrokosmos ja makrokosmos, kiteytyvä ja kiteytynyt kietovat yhteen irrationaalisen rationaalisessa maailman olemuksena.

Markus Heikkerö
 
heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_CONVERSATIONS_OF_THE_DEPARTED

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_CREATION

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_DEPARTURE

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_DEPARTURE_2006-08_yksityiskohta

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_DEPARTURE_2006-08_yksityiskohta2

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_DEPARTURE_yksityiskohta2

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_HISTOIRE_DE_LOEIL

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_HISTOIRE_DE_LOEIL2

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_IN_DECEMBER

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_MEMENTO_MORI_1

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_MEMENTO_MORI_2_

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_MEMENTO_MORI_3

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_MEMENTO_MORI_4

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_SLAVE_OF_THE_UNIVERSE

heikkero/2010//MARKUS_HEIKKERO_SOLITUDE

 
 
 
 
 
top