MIKA KARHUUnohdetut 2 5.1.2019 – 3.2.2019

Unohdettu, 2018
tussi paperille
70 x 50 cm

MIKA KARHU

Unohdetut 2 -näyttelyni käsittelee ihmisiä, joiden elämän kohtaloista tai niiden piirteistä on vaiettu tai joiden elämän kulkua ei ole tunnustettu vallankäytön näkökulmasta. Se sisältää valikoiman muotokuvia, jotka kuvaavat kaltoin kohdeltujen ihmisten läsnäoloa, niitä, jotka ovat olleet vallankäytön kohteena ja jotka on unohdettu. Ne kuvaavat unohdettua kipua ja elämän menetystä. 


Me kaikki altistumme vallan eri muotojen vaikutukselle. Valtaa on kaikkialla, rakenteellisessa ja konkreettisessa muodossa.  Vallan rakenteelliset käytännöt muokkaavat ja kasvattavat. Rakenteellinen valta on kulttuuristen käytäntöjen alueella toimivia tapoja ja tottumuksia. Rakenteellinen valta sisältää lainsäädännön, hallinnan arkkitehtuurin ja tiedon, jonka kautta integroidumme vallitseviin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Rakenteellinen valta koskettaa meitä kaikkia, mutta sillä on erilaisia vaikutuksia esimerkiksi eri sosiaaliryhmiin. Se voi kohdistua yhteiskunnallisesti heikossa asemassa oleviin väkivaltaisesti ja alistavasti. Toisaalta se voi olla kasvattavaa ja avata mahdollisuuksia. 

Taiteilijana olen kiinnostunut rakenteellisen vallankäytön alistavuudesta, sen aiheuttamista emotionaalisista jännitteistä ja vaikutuksesta ihmiseen sekä siitä, miksi siitä vaietaan, vaikka sen seuraukset ovat nähtävissä. 

Vaikka vallankäytön kokemukset tapahtuvat yksilöille, eivät ne koske pelkästään yksilöä. Kokemukset liittyvät ihmisten välisiin monimutkaisiin vuorovaikutustapahtumiin ja kaikissa kokemuksissa on yhteisiä piirteitä, vaikka ne poikkeaisivatkin toisistaan sisällöltään ja olisivat yksityiskohdiltaan kuinka erilaisia tahansa. Kokemukset ovat vuorovaikutusta kokijan ja jonkin hänen ulkopuolisen maailmansa osa-alueen kanssa. 

Ei ole olemassa ympäristöstään riippumattomia ihmisiä; kaikki yksilöt kasvavat ja toimivat aina jonkin sosiaalisen yhteisön jäseninä. Siksi vallan eri ulottuvuudet koskettavat meitä kaikkia joko suorasti tai epäsuorasti. Vallankäyttäjiä ja kohteita on kaikkialla ja niiden väliset suhteet vaihtelevat. Yksilöiden sosiaalinen ympäristö muokkaa hyvin olennaisesti heidän kykyjään, halujaan, ajatteluaan ja toimintaansa. 

Yksityisnäyttelyni ottaa kanttaa siihen, miten meidän olisi kyettävä yhä paremmin ymmärtämään monimutkaisen maailmamme tuottamia kokemuseroja. Taiteen avulla voimme pohtia miten kehitämme yhteiskuntaamme oikeudenmukaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Historian esiin nostaminen on siihen yksi tie.

Mika Karhu
Taiteen tohtori, kuvataiteilija, tutkija

 
 • karhu/2019/MIKA_KARHU_MENGELION_UNI_2018

  Mengelen uni, 2018
  tussi
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_NUKUTETTU_2018

  Nukutettu, 2018
  tussi
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_TUNNUSTUS_2018

  Tunnustus, 2018
  tussi
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_MINUT_NUKUTETTIIN_JOUKKOHAUTAAN_2018

  He nukuttivat minut joukkohautaan, 2018
  tussi
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_UNOHDETTU--2018

  Unohdettu, 2018
  tussi
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_HEIKKI_2018

  Heikki, 2018
  hiili
  81,5 x 66 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_LUTHER_2018

  Luther, 2018
  tussi
  69,5 x 68 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_UNOHDETTU_2018

  Unohdettu, 2018
  tussi
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_PAUL_CELAN_2018

  Paul Celan, 2018
  hiili ja tuhka
  87 x 71 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_ZYGMUND_BAUMAN_2018

  Zygmund Bauman, 2018
  hiili ja tuhka
  87 x 71 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_ANNA_A_2018

  Anna A., 2018
  hiili ja tuhka
  87 x 71 cm

 
 
 
 
 
top